รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
1 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

English Grammar Level 2 (คอร์สปูพื้นฐาน Level 2)

เรียนออนไลน์

ผ่านคอร์ส Level 1 แล้ว ต้องมาต่อกันที่ Level 2 ที่จะยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้ปังยิ่งกว่าเดิม

 • สร้างรูปประโยคให้สละสลวย และดูโปรมากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้คำศัพท์ วลี ที่เจ้าของภาษาใช้บ่อย
 • เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล !
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่ Advance ขึ้นมาอีกระดับ
 • หยิบเอาแกรมม่าที่จากเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริง แบบไม่ต้องคิดนาน


คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น ร่างอีเมล
 • ใช้สื่อสารกับเจ้านายต่างชาติ ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน
 • ต้องการพัฒนาภาษาเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติ
 • ผู้ที่เตรียมตัวไปต่างประเทศ
 • ทุกคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งและเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
2,000 บาท
1 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง